Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

19/02

Sáng

8h

- BGĐ Sở họp giao ban Tuần 08 (TP: Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra, CVTH).

Phòng họp T1

Chiều

14h

14h

- Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hóa họp Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Trị lần thứ VII năm 2024

- BGĐ Sở họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 (TP: lãnh đạo các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra, CVTH)

P. Hòa Bình

UBND tỉnh

Phòng họp T1

Thứ 3

20/02

Sáng

8h

8h

10h

- Đ/c GĐ Sở tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024

- BGĐ Sở làm việc với phòng Quản lý Du lịch về kế hoạch công tác năm 2024 (TP: lãnh đạo Văn phòng, Phụ trách kế toán, CVTH)

- BGĐ Sở làm việc với Thanh tra về kế hoạch công tác năm 2024 (TP: lãnh đạo Văn phòng, Phụ trách kế toán, CVTH)

Phòng tiếp công dân

Phòng họp T1

Phòng họp T1

Chiều

14h

14h

- BGĐ Sở làm việc với phòng Quản lý Thể dục Thể thao về kế hoạch công tác năm 2024 (TP: lãnh đạo Văn phòng, Phụ trách kế toán, CVTH)

- Đ/c GĐ Sở tham dự cuộc họp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh về các dự án trọng điểm lĩnh vực văn hóa, xã hội (Đại diện P.QLDSVH cùng dự)

Phòng họp T1

P.Hiền Lương

UBND tỉnh

Thứ 4

21/02

Sáng

8h

8h

- BGĐ Sở làm việc với phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình về kế hoạch công tác năm 2024 (TP: lãnh đạo Văn phòng, Phụ trách kế toán, CVTH)

- Đ/c GĐ Sở tham dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Phòng họp T1

HT UBND tỉnh

Chiều

14h

- BGĐ Sở làm việc với phòng Quản lý Di sản văn hóa về kế hoạch công tác năm 2024 (TP: lãnh đạo Văn phòng, Phụ trách kế toán, CVTH)

Phòng họp T1

Thứ 5

22/02

Sáng

7h

8h

8h

- Đ/c PGĐ Hồ Văn Hoan dự khai mạc Năm du lịch Lào 2024

- BGĐ Sở làm việc với Văn phòng về kế hoạch công tác năm 2024

- Đ/c…Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Ủy quyền đại diện LĐ P.QLVHGĐ dự)

Lào

Phòng họp T1

HĐND tỉnh

Chiều

14h

15h

- Đ/c…dự kiểm tra dự án xây dựng Tổ hợp khách sạn và Trung tâm Thương mại Quảng Trị (Đại diện P.QLDL cùng dự)

- GĐ, PGĐ Nguyễn Huy Hùng làm việc online với Công ty Sun Bright về kịch bản chương trình lễ hội Vì hòa bình (Phòng QLVHGĐ, Lãnh đạo Đoàn NTTT, TTVH-ĐA, Lãnh đạo VP, các phòng chuyên môn cùng dự)

TX Quảng Trị

Phòng họp T3

Thứ 6

23/02

Sáng

7h30

7h30

8h

- BGĐ dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

- Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 (TP: Theo Thông báo triệu tập số 06-TBTT/ĐUS ngày 21/02/2024 )

- Đ/c GĐ Sở dự Gặp mặt Văn nghệ sỹ đầu xuân (TP: lãnh đạo phòng Quản lý VH&GĐ, Đ/c Hào – TP Quản lý DSVH cùng dự)

HT Tỉnh ủy

HT tầng 3

Hội VHNT tỉnh

Chiều

14h

14h

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 (TP: lãnh đạo phòng Quản lý VH&GĐ, Đ/c Hào – TP Quản lý DSVH cùng dự)

- BGĐ Sở báo cáo công tác chuẩn bị Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 với UBND tỉnh (TP: Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, Văn phòng, phụ trách kế toán, CVTH)

Trường THPT

Đông Hà

P.Hòa Bình

UBND tỉnh

Thứ 7

24/02

Sáng

Chiều

CN

25/02

Sáng

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- 15h, Thứ Ba, ngày 20/02/2024: Đ/c Hào – Trưởng phòng QLDSVH dự nghiệm thu hoàn thành công tác bảo hành Công trình: Sửa chữa khẩn cấp kè biển Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 2).

- Từ ngày 21 và 22/02/2024: Thanh tra Sở kiểm tra biển hiệu tại các huyện: Gio Linh, Triệu Phong.

- Ngày 23/02/2024: Đ/c Huyền – CV P.QLVHGĐ thẩm định thực tế tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại các xã Hải Hưng, Hải Phú, Hải Thượng, huyện Hải Lăng

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 417

Tổng lượt truy cập: 7.158.505