Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

18/12

Sáng

8h

9h

- BGĐ Sở họp giao ban Tuần 51 (TP: LĐ các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra, CVTH cùng dự)

- BGĐ Sở họp cho ý kiến dự thảo Báo cáo kiểm điểm đánh giá, xếp loại đối với tập thể lãnh đạo Sở năm 2023; về việc thẩm định vị trí việc làm của Sở VH,TT&DL (TP: Đ/c Hương – PCVP, Đ/c Hằng – CVVP)

Phòng họp T1

Phòng họp T1

Chiều

14h

- Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2023 – Chi bộ Văn phòng Sở

Phòng họp tầng 3

Thứ 3

19/12

Sáng

8h

8h

8h

8h30

- Đ/c GĐ Sở họp giải quyết vướng mắc trong việc xây dựng Đề án sử dụng tài sản công cho thuê và sử dụng nguồn thu cho thuê vào phương án tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập (TP: GM số 2220/GM-SVHTTDL ngày 15/12/2023 của Sở)

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan dự Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022 (TP: đại diện phòng Quản lý VH&GĐ cùng dự).

- Đ/c… dự Khai mạc hội thi "Sáng kiến truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình"; trao giải Cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi" năm 2023 (ủy quyền phòng Quản lý VH&GĐ dự).

 - Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32

Phòng họp T1

UBND huyện

Cam Lộ

KS SG-ĐH

P.304 - Tỉnh ủy

00131

Chiều

14h

14h

- Đ/c GĐ Sở dự kỳ họp HĐND tỉnh

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hoá tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 (TP: Đại diện LĐ P.QLDSVH, TTQLDT&BT tỉnh cùng dự)

HĐND tỉnh

UBND huyện

Gio Linh

00131

Thứ 4

20/12

Sáng

7h30

8h

8h

8h

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình hoạt động Hội khuyến học năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

- Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Đ/c GĐ Sở tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023.

- Đ/c GĐ Sở dự kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

KS Mê Kông

Phòng họp T1

P. Tiếp công dân

UBND huyện Hướng Hóa

00131

(02 ngày)

Chiều

14h

14h

- BGĐ Sở họp lấy ý kiến kiểm điểm đánh giá, xếp loại đối với tập thể lãnh đạo Sở năm 2023 (TP: theo GM số 2221/GM-SVHTTDL ngày 15/12/2023 của Sở)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành Nội vụ

Phòng họp T3

HT UBND tỉnh

Thứ 5

21/12

Sáng

7h30

8h

- Đ/c…dự khai mạc và bế mạc Hội khỏe phù đổng thị xã Quảng Trị năm 2023 (Ủy quyền Phòng QLTDTT dự)

- Hội nghị đánh giá, xếp loại đối với tập thể lãnh đạo Sở và công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023 (TP: theo GM số 2222/GM-SVHTTDL ngày 15/12/2023 của Sở)

TTVHTT

TX QT

Hội trường tầng 3

Chiều

14h

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

HT UBND tỉnh

Thứ 6

22/12

Sáng

08h

- Hội nghị đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2023.

Phòng họp T3

Chiều

14h00

- Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy, cá nhân các đồng chí trong BCH Đảng ủy (TP: Theo GM số … ngày…./12/2023 của Đảng ủy Sở).

Phòng họp T3

Thứ 7

23/12

Sáng

Chiều

CN

24/12

Sáng

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

- Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 20/12/2023: Kiểm tra thực hiện Dự án 6 tại huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ.

- 8h ngày 20/4/2023: Đ/c Lực – TP QLDL họp Ban giám khảo cuộc thi “Xây dựng Video clip giới thiệu du lịch huyện Hải Lăng”

- 8h ngày 20/12/2023: Đại diện LĐ Thanh tra Sở tham dự Hội nghị trực tuyến của Thanh tra Chính phủ về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tại HT UBND tỉnh

- 15h ngày 21/12/2023: Đại diện LĐ P.QLVHGĐ tham gia khảo sát thực địa địa điểm tổ chức chương trình Chào năm mới 2024

- Từ ngày 23/12 đến ngày 25/12/2023: Thanh tra Sở kiểm tra công tác tuyên truyền, hoạt động lễ Noel năm 2023 tại huyện Hải Lăng, Thị xã Quảng Trị.

- Ngày 22/12/2023: Đ/c Duyên – PTP QLDL, Đ/c Việt Hằng CV P.QLDL dự Hội nghị tổng kết các hoạt động liên kết phát triển du lịch năm 2023 và triển khai Kế hoạch liên kết phát triển du lịch 05 địa phương năm 2024 tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 621

Tổng lượt truy cập: 7.192.379