Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

01/4

Sáng

7h30

8h

- Chào cờ tháng 4 (TP: Toàn thể công chức, người lao động CQVP Sở);

- BGĐ Sở họp giao ban tháng 4 và Quý II/2024; trao quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (TP: Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra, công chức, người lao động CQVP Sở)

Phòng họp tầng 3

Phòng họp tầng 3

Chiều

Thứ 3

02/4

Sáng

8h

9h

- Đ/c Giám đốc Sở tham gia Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Đ/c GĐ, PGĐ Phan Văn Hóa dự họp về công tác chuẩn bị Giải Marathon – Báo Nông nghiệp Việt Nam và Kế hoạch vận động tài trợ cho Lễ hội Vì Hòa Bình (TP: lãnh đạo phòng Quản lý TDTT, phòng QLVHGĐ, Đ/c Đặng Hương – KTT cùng dự)

Xã Vĩnh Khê,

huyện Vĩnh Linh

P.Bình Minh,

UBND tỉnh

00131

(Cả ngày)

Chiều

14h

15h

15h

17h

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan dự nghe báo cáo một số nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh - CT phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án phân loại đô thị TP Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và CT phát triển đô thị TP Đông Hà năm 2045

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan họp thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

- Đ/c GĐ Sở họp rà soát đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công lĩnh vực văn hóa -xã hội (TP: Đại diện LĐ P.QLDSVH cùng dự)

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan tham dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024

P. Thống Nhất

UBND tỉnh

P.Hòa Bình

UBND tỉnh

HT UBND tỉnh

HT UBND tỉnh

Thứ 4

03/4

Sáng

7h30

8h

8h30

- Đ/c Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự chương trình kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội (TP: Đại diện lãnh đạo P.QLDSVH, Đ/c Hiển – CVVP cùng dự)

- Đ/c Giám đốc Sở tham gia Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

HT UBND tỉnh

Triệu Phong,

Gio Linh

Xã Linh Trường,

huyện Gio Linh

00131

Chiều

14h

- Đ/c GĐ Sở họp với các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ ngân sách thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội (TP: Đại diện lãnh đạo P.QLDSVH, Đ/c Hiển – CVVP cùng dự)

HT UBND tỉnh

Thứ 5

04/4

Sáng

8h

8h

8h

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự chương trình làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tại huyện Đakrông (TP: đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh cùng dự)

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3 (Khóa XIII)

- Đ/c GĐ, PGĐ Phan Văn Hóa họp với Báo Nông nghiệp bàn về công tác tổ chức giải Marathon (TP: Phòng QLTDTT cùng dự)

Huyện Đakrông

LĐLĐ tỉnh

Phòng họp T1

00131

(Cả ngày)

Chiều

Thứ 6

05/4

Sáng

7h30

8h

- Đ/c … dự Khai mạc "Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam" huyện Triệu Phong lần thứ XIV năm 2024 (TP: ủy quyền đại diện LĐ Phòng Quản lý VH&GĐ dự)

- Đ/c PGĐ Sở Nguyễn Huy Hùng dự chương trình làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tại huyện Cam Lộ (TP: đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh cùng dự)

Trường THCS

Triệu Thành

Huyện Cam Lộ

00131

(Cả ngày)

Chiều

14h

14h

- Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hóa dự tổng duyệt chương trình Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Trị lần thứ VII năm 2024 (TP: Đ/c Hoài – TP QLDTT cùng dự)

- Đ/c PGĐ Nguyễn Huy Hùng họp lấy ý kiến dự án thành phần 3: Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc (TP: Phòng QLDSVH, đại diện LĐ TT QLDTBT cùng dự)

NTĐ Đa năng

Phòng họp T3

Thứ 7

06/4

Sáng

Chiều

15h

20h

- Đ/c PGĐ Phan Văn Hóa dự Lễ công bố Quyết định thành lập CLB xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị (TP: đại diện lãnh đạo phòng Quản lý TDTT cùng dự)

- Đ/c PGĐ Sở Hồ Văn Hoan dự buổi khởi động lại Tuyến Phố đêm Đông Hà (TP: đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở)

KS Công Đoàn

Quảng trường TTVHĐA tỉnh

CN

07/4

Sáng

8h

- Đ/c PGĐ Sở Phan Văn Hóa dự Lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2024 huyện Triệu Phong (TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý TDTT, Phòng Quản lý DSVH cùng dự)

Xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong

00131

Chiều

*Ghi chú: (Lịch đột xuất trong tuần, Văn phòng Sở sẽ thông báo đến tập thể và cá nhân liên quan)

-  Từ ngày 02-05/4/2024: Thanh tra Sở; đại diện Phòng QLDSVH kiểm tra tình hình hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ các Ban quản lý di tích thuộc Trung tâm Quản lý di tích và bảo tàng tỉnh.

- 8h ngày 04/4/2024: Đ/c Hương-PCVP, Đ/c Thúy An – CVVP, các công chức thực hiện kiểm soát TTHC các phòng chuyên môn dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên thông theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ tại HT UBND tỉnh.

- 8h ngày 05/4/2024: Đ/c Nguyễn Thị Thúy An - CVVP tham gia lớp tập huấn Hướng dẫn cung cấp số liệu, tự chấm điểm chuyển đổi số tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- 8h30 ngày 05/4/2024: Đ/c Huyền – CV P.QLVHGĐ thẩm định thực tế tiêu chí nông thôn mới tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 402

Tổng lượt truy cập: 7.158.490