Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thông báo tuyển dụng viên chức nguồn thu sự nghiệp năm 2022

Ngày 22/12/2022, Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh ban hành Thông báo số 12/TB-ĐNTTT về việc tuyển dụng viên chức nguồn thu sự nghiệp năm 2022. 

 

 

Ban Biên tập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 58

Tổng lượt truy cập: 5.980.869