Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 505/QĐ-TTg chọn ngày 10/10 hằng năm là “Ngày Chuyển đổi số quốc gia”. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số cũng như thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến hết tháng 3/2022, cả nước đã có 22/22 bộ, ngành và 63/63 tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số; 17/22 bộ, ngành và 57/63 tỉnh, thành phố ban hành chương trình/ kế hoạch/đề án chuyển đổi số giai đoạn 5 năm; 100% bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn ban chỉ đạo chuyển đổi số.

Theo đó, các cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho chính phủ số được triển khai, đây là điều kiện tiên quyết để triển khai chính phủ số. Trong đó, đáng chú ý là cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp với 3.552 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp truy cập thuận tiện (một cửa) đến dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước các cấp. Chuyển đổi số đã tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Để thực hiện Quyết định số 505/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2443/QĐUBND lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị. Mục đích là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người nói riêng và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước; thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân đảm bảo sự thành công chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị.

Nhờ xác định chuyển đổi số là mục tiêu và động lực tăng trưởng kinh tế, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội của địa phương nên trong những năm qua tỉnh Quảng Trị đã tập trung thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số. Quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được khởi động và triển khai tích cực. Ngoài việc nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp thì hạ tầng số, xã hội số từng bước được phát triển.

Trung tâm Dữ liệu của tỉnh đã được xây dựng nhằm triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh như: hệ thống văn phòng điện tử, hệ thống một cửa điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ, cổng dịch vụ công trực tuyến, cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh, trục liên thông tích hợp dữ liệu tỉnh...

Việc ứng dụng một cửa điện tử được triển khai đồng bộ đến 100% sở, ban, ngành và địa phương nên đã tích hợp kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu tỉnh; 100% sở, ban, ngành và địa phương có trang thông tin điện tử cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp; 100% văn bản quy phạm pháp luật, hơn 90% văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh được cập nhật trên trang thông tin điện tử của tỉnh; bảo đảm hệ thống chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin thông suốt từ UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay toàn tỉnh có 1.187 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đạt tỉ lệ 59,1%.

Quá trình chuyển đổi số cũng được các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm triển khai. Cuối tháng 12/2020, thành phố Đông Hà đã đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành đô thị thông minh với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra cách nhìn toàn cảnh về thành phố trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm hỗ trợ công tác quản lý, theo dõi, chỉ đạo điều hành hoạt động của thành phố.

 

Ngành nông nghiệp và PTNT xây dựng đề án chuyển đổi số trong nông nghiệp và PTNT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tập trung vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data); đào tạo kỹ năng số cho nông dân và cán bộ quản lý nông nghiệp các cấp; ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc các sản phẩm; xây dựng quy trình trồng trọt, chăn nuôi khép kín; ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng các phần mềm, công nghệ mới vào quản lý, điều hành, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai…

 

Đầu năm 2022, Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về việc “Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025”. Việc phối hợp kết nối, tiêu thụ nông sản thông qua sàn thương mại điện tử (TMĐT) Quangtri.Postmart.vn và hệ thống điểm bán hàng cũng được đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, trên sàn TMĐT Postmart.vn có 30 gian hàng của các cơ sở sản xuất thiết lập với 600 sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là hàng nông sản, OCOP đạt tiêu chuẩn chất lượng.

 

Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), việc chuyển đổi số đã có những chuyển biến tích cực. Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập sau COVID-19. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển kinh tế số, xã hội số thông qua phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội, truyền thông cơ sở. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của cơ sở giáo dục, tích cực triển khai các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt...

 

Hiện nay, các cấp, các ngành và địa phương trên toàn tỉnh đã chú trọng triển khai các thành tựu của khoa học công nghệ, thực hiện số hóa các văn bản, dữ liệu, lưu trữ tư liệu trên icloud và các nền tảng internet, triển khai các ứng dụng công nghệ số phục vụ công việc. Nhiều hoạt động chuyển đổi số đã được triển khai thực hiện có hiệu quả như thiết lập các trang facebook, fanpage, nhóm zalo… đóng góp tích cực vào sự thành công về chuyển đổi số của tỉnh Quảng Trị.

 

 Tân Nguyên- báo Quảng Trị

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 350

Tổng lượt truy cập: 6.842.339