Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 18/01/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-SVHTTDL về thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Xem chi tiết Tại đây

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 541

Tổng lượt truy cập: 7.188.166