Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 14/02/2023, di sản “Nghệ thuật trình diễn dân gian Hò giã gạo tỉnh Quảng Trị” đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 216/QĐ-BVHTTDL.

       “Nghệ thuật trình diễn dân gian Hò giã gạo tỉnh Quảng Trị” là một loại hình dân ca, nét văn hoá dân gian tiêu biểu ở Quảng Trị. Đặc trưng của Hò giã gạo là hò lao động. Cũng trong quá trình lao động nặng nhọc nên có hò đối đáp nhân nghĩa ân tình, hò giao duyên nhằm giải khuây cho vơi bớt nỗi nhọc nhằn. Khi nhắc đến hò giã gạo là người ta ngầm hiểu đó là lối hò mà thông qua nó để người ta giao duyên, thi thố tài năng ứng đáp, hò hát nhiều hơn là mục đích giã gạo.

Buổi trình diễn Hò giã gạo của CLB Dân ca Sông Hiền

Đây là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, nghệ thuật biểu diễn.

 

 

Một buổi tập luyện dân ca Hò Giã gạo của người dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

 

Trong thời gian tới, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể quốc gia “Nghệ thuật trình diễn dân gian Hò giã gạo tỉnh Quảng Trị” nhằm bảo tồn và phát triển bền vững giá trị di sản gắn với phát triển du lịch để  thu hút du khách gần xa đến với Quảng Trị./.

                                                         

                                                          Phòng Quản lý di sản văn hóa

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 20

Tổng lượt truy cập: 7.158.533