Thông báo - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Thông báo Lịch kiểm tra, sát sạch viên chức tại các đơn vị: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh

Thông báo Danh sách thí sinh đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn tại vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức...

Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển vào viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(lần 2)

Thông báo về việc tiếp công dân phục vụTết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Quyết định về việc công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2023 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

1 2 3 »

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 388

Tổng lượt truy cập: 6.842.377