Thông báo - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Thông báo Kết quả chấm Chung khảo Cuộc thi sáng tác logo và slogan Du lịch tỉnh Quảng Trị, lần thứ 2

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại đơn vị Thư viện tỉnh và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại đơn vị Thư viện tỉnh

Thông báo Lịch kiểm tra, sát sạch viên chức tại đơn vị Thư viện tỉnh

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Thông báo Danh sách thí sinh đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn tại vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức...

Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển vào viên chức tại Thư viện tỉnh

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức vào làm việc tại Thư viện tỉnh

Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở VHTTDL Quảng Trị

1 2 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 187

Tổng lượt truy cập: 5.980.998