Thông báo - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức vào làm việc tại Thư viện tỉnh

Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở VHTTDL Quảng Trị

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Thư viện tỉnh

Hướng dẫn tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển

Để thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển được hiện quả, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp trân trọng giới thiệu Tài liệu truyền thông, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển (Tờ rơi và Video).

Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Quyết định 508/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 về công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở VHTTDL

V.v Tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2023

Thông báo v/v thay đổi thời gian triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 - kỳ dự tuyển viên chức nguồn thu sự nghiệp

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh thông báo v/v thay đổi thời gian triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 - kỳ dự tuyển viên chức nguồn thu sự nghiệp năm 2023.

Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị

V.v lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về Tổ chức lấy...

« 1 2 3 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 70

Tổng lượt truy cập: 6.575.774