Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Trong 02 ngày 28 - 29/10/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Di sản văn hóa, UBND huyện Đakrông tổ chức khảo sát địa điểm xây dựng mô hình thí điểm Bảo tàng sinh thái tại địa bàn xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Tham gia đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn của Cục Di sản văn hóa và chuyên gia, đại diện lãnh đạo UBND huyện Đakrông, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, thuộc huyện Đakrông, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đakrông và chuyên viên phụ trách lĩnh vực.

Đoàn đã tiến hành khảo sát trực tiếp tại địa bàn các xã Klu; Vùng Kho; Làng Cát; Xa Lăng; Pa Tầng; Tà Lêng và có buổi làm việc với UBND huyện Đakrông.

Đoàn khảo sát tại địa điểm thôn KLu, xã Đakrông

Buổi làm việc của đoàn khảo sát tại xã Đakrông

Sau khi khảo sát thực tế, Cục Di sản văn hóa sẽ nghiên cứu lựa chọn xây dựng Mô hình thí điểm Bảo tàng sinh thái vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại một số địa phương trên toàn quốc, tham mưu đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định.

                                                                   Nguyễn Thị Nương -  Phòng QLDSVH

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 601

Tổng lượt truy cập: 7.192.359