Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 1/12/2023, Cụm thi đua Ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH,TT&DL) các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng Chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao -Du lịch; lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đại diện lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị có đồng chí Hồ Văn Hoan – Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn và công chức phụ trách công Thi đua – Khen thưởng tham dự  hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Tại Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của Cụm thi đua bằng video hình ảnh đặc sắc. Các đơn vị trong Cụm đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Gia đình và Du lịch: Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng về phát triển văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch; Tập trung tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, tạo khí thế sôi nổi. Đặc biệt trong năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua ngành VH,TT&DL các tỉnh Bắc Trung bộ đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều hoạt động, nổi bật là công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng được đổi mới, hướng tới cơ sở; triển khai hiệu quả hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, hoạt động thể dục thể thao và đẩy mạnh lĩnh vực du lịch… Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vận động, quyên góp, ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo xã hội, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa…góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương trong Cụm. Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua đã có bước chuyển biến tích cực, gắn kết với từng nhiệm vụ cụ thể mỗi địa phương.

Ảnh: Đoàn công tác của Sở VH,TT&DL Quảng Trị tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Hồ Văn Hoan – Phó Giám đốc Sở cũng đã tóm tắt những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực VH,TT&DL tại tỉnh Quảng Trị, kiến nghị một số nội dung để đơn vị Cụm trưởng thi đua tổng hợp, kiến nghị đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trong Cụm để trong thời gian tới phong trào thi đua trong Cụm đổi mới và hiệu quả hơn nữa.

Ảnh: Đồng chí Hồ Văn Hoan – Phó giám đốc Sở phát biểu

Nhân dịp này, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng thời, phân công nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2024 cho đơn vị Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh, Cụm phó cho đơn vị Sở VH,TT&DL Quảng Trị.

Ảnh: Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024.

 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 359

Tổng lượt truy cập: 7.155.542