Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin  huyện Đakrông, Hướng Hóa và Vĩnh Linh tiến hành khảo sát tại các xã A Ngo - huyện Đakrông, xã Hướng Tân - huyện Hướng Hóa, xã Vĩnh Khê - huyện Vĩnh Linh để tổ chức các lớp tập huấn.

 

Các lớp tập huấn nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; tăng cường kiểm kê, ghi danh các di sản văn hoá, nghiên cứu, mở rộng mô hình kết nối văn hoá truyền thống với văn hoá mới, đảm bảo đa dạng về văn hoá vùng miền phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Kế hoạch, sẽ có ba lớp tập huấn được tổ chức đợt này. Bắt đầu từ ngày 03 tháng 6 năm 2024 sẽ khai giảng lớp tại xã A Ngo - huyện Đakrông, tiếp theo đó sẽ tiến hành lớp tại Hướng tân - huyện Hướng Hóa và lớp tại xã Vĩnh Khê - huyện Vĩnh Linh, dự kiến thời gian kết thúc 03 lớp vào đầu tháng 7 năm 2024./.

 

 

Tin, ảnh: Thúy Ái - Trung tâm VH-ĐA tỉnh

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 369

Tổng lượt truy cập: 7.158.457