Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Từ ngày 23/5 – 24/5/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch năm 2024 cho hơn 130 cán bộ công chức văn hóa –xã hội phụ trách lĩnh vực Du lịch ở các xã, phường, thị trấn và công chức phụ trách lĩnh vực Du lịch Phòng Văn hóa - Thông  tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ông Hồ Văn Hoan – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Đến dự và phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, ông Hồ Văn Hoan – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: năm 2024, tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình dự báo sẽ thu hút số lượng lớn du khách đến với Quảng Trị. Do đó việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ làm công tác du lịch là hết sức cần thiết nhằm triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của tỉnh về du lịch; nhất là việc đón tiếp, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nâng cao văn minh ứng xử của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động du lịch.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Học viên được đi khảo sát thực tế các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng tại một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

 

Tại lớp Bồi dưỡng, các học viên đã được nghe giảng viên cập nhật, bồi dưỡng các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh trên lĩnh vực du lịch; các kiến thức về nghiệp vụ quản lý du lịch, về du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng; bên cạnh đó các học viên được đi khảo sát thực tế các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng tại một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

 Mỹ Ngọc - Phòng Quản lý Du lịch

 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 7

Tổng lượt truy cập: 7.158.520