Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý.

Mọi ý kiến góp ý vui lòng gửi qua email: nguyenvietbac@quangtri.gov.vn trước ngày 28/02/2023.

Tải Nghị quyết của Chính phủ tại đây

Tải dự thảo tại đây  Kế hoạch của UBND tỉnh tại đây

Ban biên tập

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 269

Tổng lượt truy cập: 7.155.452