Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và ngày càng trở nên cấp thiết đối với ngành du lịch. Ở Việt Nam, chuyển đổi số là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó nhấn mạnh ưu tiên phát triển du lịch số, du lịch thông minh là những lĩnh vực có mức độ sẵn sàng cao. Chủ động nắm bắt xu hướng đó, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã ra mắt tài liệu hướng dẫn “Chuyển đổi số trong ngành du lịch - Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động”. Tài liệu nhằm cung cấp bức tranh tổng quan về thực trạng và các giải pháp tổng thể, cùng với khuyến nghị các bước cần thực hiện giúp các bên liên quan dễ dàng định hướng triển khai chuyển đổi số để phát triển du lịch bền vững. Đồng thời, góp phần tạo sự đồng bộ và thống nhất hành động chuyển đổi số trong toàn ngành du lịch và xã hội.

Tổng cục Du lịch đã tập trung vào các giải pháp mang tính chất nền tảng để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh ở Việt Nam, đặt ra mục tiêu hỗ trợ các bên liên quan như địa phương, điểm đến, doanh nghiệp du lịch, khách du lịch tham gia vào hệ sinh thái du lịch thông minh, khai thác các giá trị tăng thêm từ môi trường kinh tế số. Trong đó, tập trung vào một số nguyên tắc chung, cụ thể:

(1) Chỉ sử dụng các phần mềm, ứng dụng được phát triển dựa trên các nền tảng được công nhận là nền tảng số quốc gia về du lịch.

(2) Thống nhất triển khai đồng bộ trên toàn quốc từ Trung ương đến địa phương, tới các khu/điểm du lịch và từng cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

(3) Các bên liên quan thống nhất hành động để hình thành và phát triển hệ sinh thái du lịch số giúp khách du lịch tại Việt Nam dễ dàng truy cập chỉ với 1 tài khoản số duy nhất; đồng thời tích cực và chủ động tham gia kết nối, đóng góp dữ liệu vào nền tảng chung.

(4) Chuyển đổi số du lịch cần có sự định hướng, tạo dựng nền tảng của các cơ quan quản lý nhà nước và sự tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo của các doanh nghiệp, điểm đến du lịch và các chủ thể liên quan. Định hướng và giải pháp tổng thể về chuyển đổi số du lịch cần được phổ biến rộng rãi để các bên phối hợp hành động.

(5) Chuyển đổi số bắt đầu từ tầm nhìn, khát vọng và quyết tâm thay đổi của nhà lãnh đạo. Đây là một điều kiện tiên quyết để dẫn dắt, khơi dậy tinh thần sáng tạo của cả hệ thống tham gia chuyển đổi số.

(6) Chuyển đổi số hướng đến không dùng tiền mặt trong thanh toán, giao dịch. Ưu tiên các giải pháp công nghệ số thúc đẩy và khuyến khích du khách, người sử dụng chuyển sang môi trường số.

Phát huy vai trò là cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin của Tổng cục Du lịch, những năm gần đây, Trung tâm Thông tin du lịch đã kết nối, phối hợp với các đối tác chiến lược triển khai xây dựng hệ thống sản phẩm căn bản nhằm mang đến những tiện ích và hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng khác nhau trong ngành du lịch, cụ thể như: Khách du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch, hướng dẫn viên, cơ quan quản lý du lịch. Từ đó hướng tới hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số du lịch thông minh.

Trong đó, Thẻ Du lịch thông minh, ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel, ứng dụng Nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch, Trang vàng Du lịch Việt Nam, hệ thống cơ sở dữ liệu Du lịch Việt Nam, hệ thống báo cáo thống kê du lịch được xem là những sản phẩm cốt lõi hỗ trợ thiết thực cho khách du lịch, hướng dẫn viên, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

Đối với cơ sở kinh doanh, cung ứng dịch vụ du lịch đã có nhiều sản phẩm thông minh và tiện ích đáp ứng tối ưu nhu cầu của người dùng, tiêu biểu như: Thẻ Du lịch thông minh với tính năng thanh toán điện tử, checkin tự động, tối ưu quy trình quản lý; ứng dụng quản trị và kinh doanh du lịch; hệ thống báo cáo thống kê du lịch; hệ thống quản lý phòng tại cơ sở lưu trú; hệ thống vé điện tử; hệ thống kiểm soát tự động; bãi đỗ xe thông minh; máy bán nước tự động; phần mềm quản lý bán hàng; hệ thống quản lý khách hàng; hệ thống quản lý chương trình khuyến mãi; chữ ký số; hợp đồng điện tử; hóa đơn điện tử; sản vật Việt Nam; hệ thống đa phương tiện điện tử.

Những nỗ lực của Tổng cục Du lịch cùng toàn ngành trong công tác ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số hoạt động du lịch bước đầu để lại những dấu ấn tích cực, góp phần phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh, đưa Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia dẫn đầu về năng lực cạnh tranh du lịch của khu vực Đông Nam Á.

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 91

Tổng lượt truy cập: 6.799.251