Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Đăng kýđể xem những gì bạn bè của bạn thích.

Sáng 12-11, tại TP Thanh Hóa, Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.

 

Toàn cảnh hội nghị

Các đồng chí: Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Cụm trưởng; Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình, Cụm phó, đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh trong Cụm Thi đua Bắc Trung bộ (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) và các phòng, ban liên quan.

Năm 2022, là thời điểm chuyển giao giữa việc bị hạn chế các hoạt động, sự kiện để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 sang mở rộng, hoạt động trở lại các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 cùng với phương châm “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả” các đơn vị trong cụm đã tổ chức và phát động nhiều phong trào thi đua, tập trung huy động nguồn lực, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để phục hồi và phát triển các lĩnh vực của ngành.

Các đại biểu dự hội nghị

 

Đồng thời đổi mới cách thức, nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ số hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều sự kiện lớn đã được tổ chức thành công, tạo dấu ấn như: Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ IX năm 2022 tại các địa phương; Lễ hội Lam Kinh năm 2022; Lễ hội làng Sen tỉnh Nghệ An và liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 gắn với kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh; Hội diễn Câu hò nối những dòng sông khu vực Bắc miền Trung năm 2022...

Các đơn vị trong Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước, tạo khí thế chính trị sôi nổi, cổ vũ tinh thần và các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương.

Chủ động tham mưu xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Thường xuyên thực hiện thanh, kiểm tra các hoạt động văn hóa công cộng, kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ du lịch và công tác quản lý, tổ chức lễ hội.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc được các đơn vị trong Cụm tập trung thực hiện. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim diễn ra sôi nổi, phong phú. Lĩnh vực du lịch phục hồi, lấy đà tăng trưởng mạnh, nhiều hoạt động xúc tiến, kích cầu du lịch được tổ chức, thu hút lượng lớn khách du lịch tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các chương trình, cuộc vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong Cụm vẫn còn gặp một số khó khắn, hạn chế, như, nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, nghệ thuật chuyên nghiệp còn hạn chế, chưa xứng với nhu cầu; các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư song chưa được đồng bộ, hoàn chỉnh; việc hưởng ứng và triển khai các phong trào thi đua chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến các phong trào thi đua phát triển không đồng đều, liên tục...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem video thể hiện những kết quả nổi bật hoạt động của Cụm thi đua năm 2022. Đồng thời, thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế; chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của các tỉnh; đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Nêu ra những đề xuất, kiến nghị đối với Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về các vấn đề phân cấp, phân quyền trong quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, các di tích, di sản văn hóa; công tác trùng tu tôn tạo và bảo vệ di tích; chính sách bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể...

Bên cạnh đó, thảo luận, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, Cụm xác định, năm 2023 cần tập trung tăng cường hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tập trung triển khai công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động tối đa nguồn lực của xã hội để phát triển sự nghiệp văn hóa...

Các đơn vị kí kết giao ước năm 2023

Tại hội nghị, đại diện Cụm thi đua đã báo cáo công tác thi đua cụm năm 2022, chấm điểm thi đua năm 2022 trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; ký kết giao ước thi đua năm 2023. Đồng thời, phân công nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2023 cho đơn vị Quảng Bình, Cụm phó cho đơn vị Hà Tĩnh.

Thùy Linh - báo Thanh Hóa

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 2046

Tổng lượt truy cập: 4.433.469