Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023

Ngày 10/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự hội nghị.

Năm 2022, Sở VH,TT&DL đã kịp thời tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách trên lĩnh vực quản lý; các chương trình, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành năm 2022. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận, Chương trình của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, của ngành VH,TT&DL. Ngành đã triển khai thực hiện hoàn thành 5 nhiệm vụ Tỉnh ủy giao, 167 nhiệm vụ UBND tỉnh giao trên các lĩnh vực VH,TT&DL.

 

Thành tựu nổi bật nhất năm 2022 của ngành là tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022, tiêu biểu nhất là Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và hướng đến Lễ hội Vì Hòa Bình... Các hoạt động đã tạo ra một không khí sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh, đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân để tiếp tục dấy lên niềm tự hào, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng say lao động, học tập, cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Ngành đã tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo của tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị. Các hoạt động thư viện, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, văn hóa dân tộc tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

Về lĩnh vực thể dục, thể thao đã hoàn thành đại hội TDTT tỉnh, tham gia đại hội TDTT toàn quốc và thi đấu quốc tế có 1 huy chương vàng môn điền kinh.

Hoạt động du lịch từng bước phục hồi phát triển. Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Trị trong năm 2022 đạt 1.550.000 lượt (tăng gấn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021); Tổng doanh thu du lịch xã hội ước đạt 1.475 tỷ đồng (tăng 3,9  với cùng kỳ năm 2021.

Về phương hướng năm 2023, ngành VH,TT&DL xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76 ngày 8/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Hoàn thành công tác quy hoạch ngành, trong đó tích hợp quy hoạch ngành với quy hoạch chung của tỉnh; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước của ngành; đầu tư và thực hiện tốt cải cách hành chính ngành, nhất là chuyển đổi số ngành văn hóa và du lịch thông minh; triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp ký kết với các sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp, cống hiến của ngành VH,TT&DL trong năm 2022.

Về kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngành VH,TT&DL bám sát Chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ VH,TT&DL để có sự chỉ đạo toàn diện, chủ động, kịp thời trong triển khai nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của ngành. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí đề nghị ngành VH,TT&DL tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023. Trước mắt, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tập trung tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, đón tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc vui tươi cho Nhân dân.

Nghiên cứu, phát huy các lợi thế về cơ sở vật chất, các hoạt động có bề nổi của ngành để đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nhằm huy động tốt các nguồn lực tham gia của xã hội vào sự nghiệp phát triển của ngành, bên cạnh nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách địa phương để xã hội hóa, khai thác giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Tập trung công tác quy hoạch, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm tính địa phương.

Chăm lo phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa có tài năng để làm nòng cốt trong xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa của tỉnh; chú trọng đầu tư phát triển văn hóa cơ sở, tạo sức lan tỏa về văn hóa và con người Quảng Trị trong quá trình hội nhập. Tham mưu đề xuất lãnh đạo tỉnh chính sách phát triển lâu dài thể thao thành tích cao song song với thể thao quần chúng.

Chủ trì triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 – 2030. Đẩy mạnh công tác số hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch nhằm phục vụ tốt cho hoạt động kích cầu, phát triển du lịch phù hợp với tình hình mới.

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan rà soát lại các dự án đầu tư về du lịch để tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án vào hoạt động; đồng thời tham mưu lãnh đạo tỉnh kiên quyết thu hồi các dự án không đủ khả năng để giao cho các đơn vị đủ năng lực thực hiện, tạo sức bật cho du lịch phát triển, đóng góp tích cực thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 454

Tổng lượt truy cập: 7.187.417