Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Trong hai ngày từ 21-22/3/2023 tại Thị xã Sapa tỉnh Lào Cai , Thanh tra Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành năm 2023; Tập huấn công tác thanh tra và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Chánh Thanh tra Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Ông Lê Thanh Liêm; lãnh đạo Sở VHTT, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai; Lãnh đạo, công chức Thanh tra Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với trên 140 đồng chí Chánh thanh tra và Công chức thanh tra các Sở văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch; Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Các cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Trình bày báo cáo tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành VHTTDL năm 2022, ông Hà Văn Lâu, Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL nhấn  mạnh, trong năm 2022, Thanh tra VHTTDL hoàn thành 100% kế hoạch công tác và các nhiệm vụ đột xuất; triển khai hơn 1.100 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hơn 11.500 tổ chức, cá nhân, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hơn 790 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt hơn 13.950 triệu đồng.

Hội nghị đã nghe phổ biến những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022, chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2023, định hướng một số nội dung thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra chuyên ngành VHTTDL năm 2023, những khó khăn vướng mắc về thể chế quản lý của ngành cũng như những khó khăn trong tổ chức triển khai công tác thanh tra chuyên ngành.

 Tổng kết Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Lê Thanh Liêm yêu cầu Thanh tra ngành VHTTDL tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2022 khắc phục những tồn tại hạn chế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch công tác năm 2023 và các nhiệm vụ đột xuất; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành VHTTDL như: xây dựng môi trường văn hóa, phát triển du lịch, tăng cường hoạt động TDTT cho mọi người, đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình…; đồng thời là công cụ quan trọng giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước xử lý những điểm nóng, những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư. Đồng thời, lưu ý cơ quan Thanh tra VHTTDL cần quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Thanh tra năm 2022, bảo đảm hoạt động Thanh tra tuân thủ đúng Luật; tham mưu cấp có thẩm quyền nhẳm ổn định tổ chức Thanh tra chuyên ngành tại các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụm Thanh tra 13 tỉnh Duyên hải Miền Trung tại Hội nghị  

Hội nghị đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Thanh tra ngành VHTTDL trong năm 2022.  07 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ; 20 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; 19 tập thể được tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL; 21 công chức Thanh tra Sở được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; 24 công chức Thanh tra Sở được tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL.

                                                                        Thanh tra Sở VHTTDL

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 534

Tổng lượt truy cập: 7.192.292