Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chiều ngày 09/4/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình, giai đoạn 2024-2026. Tham dự và chủ trì Lễ ký kết có đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Trần Thị Thu – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đoàn TNCSHCM tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, Thường trực Đoàn TNCSHCM tỉnh, lãnh đạo các ban, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc hai cơ quan.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Hoan – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông qua Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình giai đoạn 2024-2026. Trên cơ sở đó, các đại biểu dự họp đã trao đổi, đề xuất những giải pháp hay để thực hiện hiệu quả hơn công tác phối hợp giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh trong năm 2024 và giai đoạn 2024-2026.

Sau khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo 02 bên đã ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2024 - 2026 với 12 nội dung trọng tâm.

Ảnh: Ký kết giữa 02 đơn vị Sở VH,TT&DL và Tỉnh đoàn

Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đoàn TNCSHCM tỉnh trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình và công tác thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; Tạo môi trường thuận lợi cho thanh thiếu nhi có cơ hội được tiếp cận, tham gia xây dựng và thụ hưởng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động thể dục thể thao, giải trí, du lịch… ngày một sâu rộng, an toàn, lành mạnh, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, qua đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ phát triển toàn diện; khơi dậy trong thanh thiếu nhi truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII./.

 Văn phòng Sở

                                                                                 

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 376

Tổng lượt truy cập: 7.158.464