Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Trong 2 ngày 16-17/3/2023, Đoàn công tác của Hội đồng di sản Văn hóa quốc gia do Phó giáo sư, Tiến sỹ Đặng Văn Bài - Nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn đã đến khảo sát và làm việc tại tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện khuyến nghị của UNESCO đối với Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; về bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt và bảo vật quốc gia.

 

Đoàn Hội đồng di sản văn hóa quốc gia làm việc tại tỉnh Quảng Trị

 

Đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa tại các di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, di tích quốc gia Giếng cổ Gio An; Đoàn cũng đến khảo sát các bảo vật quốc gia hiện đang bảo quản, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị và có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị nhằm giúp tỉnh có những định hướng quan trọng trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh “Nghệ thuật trình diễn Bài chòi ở Quảng Trị”, di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục quốc gia “Nghệ thuật trình diễn dân gian Hò Giã gạo ở Quảng Trị”, về việc xây dựng hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, di tích quốc gia Hệ thống dẫn thủy cổ Gio An vào Danh mục dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới; tham vấn, đóng góp ý kiến trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới…

 

Đoàn Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia khảo sát di tích quốc gia Giếng Cổ Gio An

 

 Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp tỉnh Quảng Trị trong việc thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn; đề ra các giải pháp, định hướng để di sản văn hóa Quảng Trị ngày càng được khởi sắc, phát huy tốt ý nghĩa giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay và phát triển bền vững, lâu dài cho các thế hệ mai sau.

                                                          Phòng Quản lý Di sản văn hóa

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 63

Tổng lượt truy cập: 7.158.576