Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Cùng với các hoạt động thi đua của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hướng Hóa chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công, kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin và Truyền thông (28/8/1945-28/8/2019), hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9), vào ngày 28/8/2019 tại nhà Văn hóa truyền thống dân tộc Vân Kiều - Pa Kô huyện Hướng Hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2014-2018 và đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

 

Dự Lễ có bà Hoàng Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên thường trực BCĐ XD ĐSVH & CTGĐ tỉnh Quảng Trị; ông Hồ Văn Vinh - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Trọng Hổ - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Phan Minh Vinh - Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện; lãnh đạo các phòng, đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn; lãnh đạo Phòng cùng CBCCVC Phòng Văn hóa và Thông tin, công chức văn hóa và thông tin các xã thị trấn trong huyện.

 

 

 

 

Trên cơ sở được công nhận đơn vị văn hóa năm 2006 và đơn vị văn hóa xuất sắc năm 2008, Những năm qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện luôn duy trì và thực hiện tốt các tiêu chuẩn của đơn vị văn hóa xuất sắc. Thường xuyên xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, 100% CBCCVC được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế của cơ quan và luôn học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt cải cách hành chính và quy chế công vụ gắn với quy chế dân chủ, công khai, minh bạch; tinh thần làm việc, giao tiếp nơi công sở văn minh, văn hóa.

 

 

 

Về nhiệm vụ chuyên môn, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; trang trí, cổ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 - 09/7/2018)… . Làm tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa, gia đình: Toàn huyện đã phát động được 312 làng, đơn vị văn hóa (194 làng - 100%, 118/119 đơn vị - 99,1%); công  nhận 308/313 làng, đơn vị văn hóa (98,4%) (192/194 làng công nhận lần đầu - 98,96%, công nhận lại 09 làng; 25 làng văn hóa xuất sắc; 116 đơn vị văn hóa lần đầu (97,47%); 14 đơn vị công nhận lại; 10 đơn vị văn hóa xuất sắc. 20.058/20.487 hộ đăng ký gia đình văn hóa (97,9%); 17.587 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (85,8%). 10/20 xã phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (50%); 06 xã được công nhận lần đầu (30%); 02 thị trấn phát động xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và đã được công nhận (100%); tổ chức Tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em; kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6)…; Phòng luôn thực hiện tốt việc quản lý văn hóa, văn nghệ, lễ hội; nghệ thuật, di tích, danh thắng, du lịch, thư viện, thể dục, thể thao; bưu chính, viễn thông, in ấn, xuất bản, công nghệ thông tin, sưu tầm và hiến tặng những hiện vật, kỷ vật chiến tranh và hiện vật văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. Năm 2018 đã xây dựng nhiều chương trình văn nghệ, chương trình nghệ thuật… phục vụ các sự kiện của huyện có chất lượng, nổi bật như chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 - 09/7/2018)... 

 

Chính vì thế mà từ năm 2014 đến nay, Chi bộ cơ quan luôn được công nhận đơn vị trong sạch vững mạnh hoặc vững mạnh tiêu biểu; Cơ quan được UBND Tỉnh, Huyện tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Công đoàn được nhận Cờ thi đua và bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; nhiều cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng. Và vào ngày 21/02/2019 Phòng đã được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số: 352/QĐ-UBND công nhận Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đạt Đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2014-2018 và ngày 24/12/2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số: 4779/QĐ-BVHTTDL tặng cờ cho Phòng là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

 

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện rất đỗi tự hào với truyền thống của cơ quan, nhưng trước mắt cũng còn không ít khó khăn thách thức. Song với những gì đã đạt được, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, của địa phương cùng với sự nổ lực, quyết tâm của đội ngũ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẽ khắc phục mọi trở lực để tiếp tục phấn đấu vươn lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tới./.

 

- Xuân Phúc -

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 265

Tổng lượt truy cập: 7.155.448