Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển

Để thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển được hiện quả, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp trân trọng giới thiệu Tài liệu truyền thông, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển (Tờ rơi và Video).

Tài liệu tham khảo phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển được đăng tải tại Mục hướng dẫn sử dụng Bộpháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển tại địa chỉ này..

 

 

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 619

Tổng lượt truy cập: 7.192.377