Lịch công tác - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023 (Tuần 43)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023 (Tuần 42)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023 (Tuần 41)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023 (Tuần 40)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023 (Tuần 39)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023 (Tuần 38)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023 (Tuần 37)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023 (Tuần 36)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023 (Tuần 35)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023 (Tuần 34)

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 31

Tổng lượt truy cập: 7.158.544