Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 04 tháng 12 năm 2023, Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến Trung ương học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần tứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

 

Tham dự Hội nghị, ngoài các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và 124 đảng viên thuộc 6 chi bộ trực thuộc.

Toàn thể Đảng viên của đảng bộ tham dự Hội nghị

Hội nghị đã nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc";  Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”;  Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

Sau khi kế thúc Hội nghị Đảng ủy Sở sẽ tiếp tục cung cấp tài liệu, chỉ đạo các chi bộ triển khai, thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động; xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị./.

Nguyễn Thị Phương – Bộ phận Văn phòng Đảng ủy

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 3

Tổng lượt truy cập: 7.158.516