Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, Đảng ủy, Ban Giám đốc sở đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; quan tâm, chỉ đạo trên cơ sở bám sát quy định pháp luật hiện hành, chủ động đổi mới nội dung, cách thức tổ chức thực hiện; từng bước thay đổi lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, lấy kết quả hoàn thành công việc để đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời cập nhật thông tin và tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính không còn phù hợp và công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 127 thủ tục hành chính được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thực hiện 100% tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc biệt quan tâm công tác tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính; niêm yết công khai đầy đủ tình trạng giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý của ngành tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và trên trang thông tin điện tử của Sở để tổ chức, cá nhân có thể tra cứu nhanh để thực hiện; quan tâm bố trí cán bộ thường trực tại Trung tâm hành chính công; tập huấn, đào tạo cán bộ kế cận; kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc đảm bảo thông suốt, không gây ách tắc, góp phần tích cực vào việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành quản lý cho tổ chức, công dân theo quy định của pháp luật.

 

Bên cạnh đó, Sở VH,TT&DL chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống quản lý. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan được quán triệt, thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính tại các buổi giao ban, họp định kỳ, hội nghị, tập huấn và đã sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, nhất là ở các lĩnh vực giao dịch nhiều, đặc biệt duy trì và nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm phục vụ cũng như văn hóa ứng xử trong giao tiếp với tổ chức và công dân đến giao dịch, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; công khai tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin... đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc, tạo sự hài lòng cho tổ chức và công dân đến giao dịch.

 

Văn phòng

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 95

Tổng lượt truy cập: 7.158.608