Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 .

 

Trên cơ sở đó các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều tin bài, các chuyên đề, phóng sự trên hệ thống phát thanh, truyền hình; tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống pano, áp phích, bảng điện tử. Nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai các hoạt động phù hợp trong tình hình dịch Covid-19 như tổ chức cuộc thi ảnh “Ấm áp gia đình Việt”, gặp mặt, tọa đàm, tuyên duyên khen thưởng các gia đình tiêu biểu, tổ chức giải cầu lông gia đình...  Các hoạt động chủ yếu được tổ chức theo quy mô nhỏ vừa đảm bảo không khí gia đình, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

 

Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, những giá trị văn hoá gia đình Việt Nam, các phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ gìn và phát huy; các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình từng bước được xóa bỏ; trách nhiệm đối với gia đình như giáo dục con cái, tham gia làm kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng ổn định, góp phần vào sự phát triển chung củatỉnh.  Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức thăm tặng quà một số  gia đình khó khăn trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 173

Tổng lượt truy cập: 7.191.930