Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chủ đề là “Phát huy vai trò động lực của văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển bền vững đất nước”, ngày 07/7/2023, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Cụm thi đua  số 6 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Về dự hội nghị có lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Chủ trì hội nghị gồm 02 đơn vi Cụm trưởng và Cụm phó thi đua năm 2024: Đồng chí Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Lê Minh Tuấn – TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

 

           Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2024 của Cụm thi đua số 6. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các Sở trong Cụm đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch; Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng về phát triển văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch; Tập trung tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, tạo khí thế sôi nổi; Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa ngày càng được quan tâm; nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng được đổi mới, hướng tới cơ sở … góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương trong Cụm; Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua đã có bước chuyển biến tích cực, gắn kết với từng nhiệm vụ cụ thể mỗi địa phương.

Ảnh: Đồng chí Lê Minh Tuấn - TUV, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị sơ kết

Hội nghị cũng đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay cũng như một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời nêu các kiến nghị, đề xuất để tổng hợp, kiến nghị đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong từng địa phương cũng như của Cụm./.

                                                                                                                                                             Văn phòng Sở

 

 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 491

Tổng lượt truy cập: 7.187.454