Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 06/6/2024, tại cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, tỉnh Quảng Trị đã họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Về phía tỉnh Quảng Trị có ông Hoàng Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở VHTTDL.

 

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày tóm tắt nội dung Nhiệm vụ lập quy hoạch. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đóng góp một số ý kiến xung quanh nhiệm vụ lập quy hoạch. Các thành viên Hội đồng cũng nhất trí thông qua và đánh giá đồ án quy hoạch sau khi chỉnh sửa, bổ sung sẽ là một đồ án tốt, thể hiện cách nhìn mới đối với công tác quy hoạch di tích - lĩnh vực có những đặc thù riêng không thể theo khuôn mẫu của các đồ án quy hoạch.

Trên cơ sở những ý kiến của các Thành viên Hội đồng thẩm định, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và đơn vị tư vấn sẽ chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những sự kiện lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 tỉnh QuảngTrị, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Quảng Trị có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nguyễn Cường – Phòng Quản lý Di sản văn hóa

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 496

Tổng lượt truy cập: 7.187.459