Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thực hiện kế hoạch của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh về việc mở lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể (nghệ thuật trình diễn dân gian) cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024, từ ngày 03/6 đến ngày 19/6/2024, Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh mở 2 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho đồng bào Pakô tại xã A Ngo huyện Đakrông và đồng bào Vân Kiều tại xã Hướng Tân huyện Huyện Hóa.

 

 

Đông đảo học viên tham gia lớp tập huấn

Mỗi lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ truyền dạy văn hóa phi vật thể có sự tham gia của 30 học viên là cán bộ, bà con trên địa bàn xã. Tại lớp tập huấn, các nghệ nhân ưu tú và các nghệ nhân thực hành đã truyền dạy cho các học viên các làn điệu dân ca đặc sắc của đồng bào Pa kô và Vân Kiều tại 2 xã A Ngo và Hướng Tân. Các học viên đã tham gia học tập nhiệt tình, sôi nổi, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên

 Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức, niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, động viên, khuyến khích đồng bào bảo vệ, bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

Việc tổ chức các lớp tập huấn nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức của các dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình mới.

 Mỹ Hạnh - Trung tâm VHĐA tỉnh

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 505

Tổng lượt truy cập: 7.187.468