Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 5/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã có chuyến khảo sát, kiểm tra công tác quản lý một số di tích trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

 

Sau khi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: Quảng Trị có hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú và độc đáo là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân hiện tại một số di tích đã bị xuống cấp và việc khai thác, phát triển du lịch còn hạn chế. 

Bờ kè ở Thành Cổ Quảng Trị bị sạt lở do mưa lớn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập các phương án tôn tạo, trùng tu, nâng cấp, sửa chữa hợp lý với từng di tích. Đồng thời có kế hoạch, quy hoạch xây dựng, sử dụng, quản lý các di tích; thống kê, đánh giá để có mô hình quản lý di tích phù hợp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích; đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học. Đồng chí Hoàng Nam cũng đề nghị các cấp, các ngành phối hợp với các địa phương làm tốt việc quản lý, bảo vệ và đề xuất các phương án kết nối, khai thác, phát triển du lịch.

 

Nguồn tin: quangtri.gov.vn 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 322

Tổng lượt truy cập: 7.155.505