Tin văn hóa - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Trọng thể kỷ niệm 50 năm ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Tối 10/6, tại Di tích lịch sử quốc gia Trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (huyện Cam Lộ), tỉnh Quảng Trị phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị (6/6/1973...

HỘI THẢO KHOA HỌC “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”

Ngày 06/6/2023, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”. Toàn...

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động tuyên truyền, tổ chức lễ Phật đản năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2068/UBND-NC ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quản lý nhà nước về tổ chức lễ Phật đản và An cư kiết hạ năm 2023, từ ngày 21 – 25/02/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt...

Khu Chính phủ lâm thời và ký ức nửa thế kỷ

Đầu tháng 6-1973, Khu Chính phủ Cách mạng lâm thời được chính thức thành lập tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Chỉ hoạt động trong vài năm trước khi đất nước thống nhất, nhưng nơi này đã trở thành một dấu ấn trong lòng nhiều người.

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030"

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 1346/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030".

Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức Diễn đàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”

Ngày 25/5/2023 Chi bộ Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”....

Phát huy giá trị của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 để xây dựng, phát triển văn hóa con người Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước

Đề cương văn hóa Việt Nam được soạn thảo năm 1943- là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ. Đề cương nêu ra ba nguyên tắc của cuộc “vận động văn hóa mới Việt Nam trong giai đoạn này” là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Ba nguyên tắc này đã trở thành phương châm,...

Khai trương phòng đọc “Khát vọng hòa bình”

Sáng ngày 19/5/2023, tại Văn phòng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Thư viện tỉnh phối hợp Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Trị với tổ chức lễ khai trương phòng đọc “Khát vọng hòa bình”.

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch

Từ ngày ngày 18 -19/5/2023, tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Lãnh đạo, công chức...

Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022

Sáng ngày 19/5/2023, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan long trọng tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 3518

Tổng lượt truy cập: 6.618.262